Samarbeid gir store resultater i form av helbredelser og mange nye troende

I 2017 begynner Troens Bevis og Ibra Media Norge et fruktbart samarbeid omkring Gopack!

Mange titalls tusen har i løpet av de siste syv år sett Jesusfilmen på sitt eget språk, og med dette både hørt og sett evangeliet på en tydelig måte. Flere tusen mennesker har tatt imot Jesus (vi har ikke oversikt over hvor mange).

-Noen av våre nasjonale misjonærer er blitt utstyrt med, og bruker Gopack som et effektivt evangeliseringsredskap. Når et filmlerret henges opp i hovedgata eller på torget i en landsby der ute, så vekker det oppsikt og tiltrekker seg ofte mange nysgjerrige landsbyboere, forteller Glenn Tønnessen som er initiativtaker til Gopack, sammen med Jan Nestvold fra Ibra Media.

En uke i India i april kom altså 251 mennesker til tro pga. Gopack

 

Når Jesusfilmen vises på landsbyens språk stoppes ofte filmen når Jesus har gjort en helbredelse, og de nasjonale misjonærene spør om noen trenger forbønn.

-Helbredelser skjer, og mennesker kommer til tro. Når der gjøres kampanjer i unådde områder så følges nye troende opp ved at det plantes husfellesskap eller menigheter. Dette fungerer virkelig. Utrolig effektivt, forklarer Tønnessen ivrig.

Under siste års Unåddkonferanse, som Troens Bevis er en av initiativtakerne til, var Benjamin Dupte fra India en av hovedtalerne. Benjamin og hans kirke og team har som visjon og nå 40.000 unådde landsbyer i India. Hittil er om lag 15.000 landsbyer nådd. Benjamins far startet dette arbeidet.

-Under ett av møtene blir vi minnet om å utstyre Benjamin og teamet med 10 Gopacks til en totalpris på kr. 250.000, for å gjøre noe av dette evangeliseringsarbeidet enda mer effektivt. Det ble igangsatt en spontan innsamling og pengene kommer inn. Akkurat nok til 10 Gopacks, fortsetter Glenn Tønnessen.

Her stoppes filmen og det blir bønn og invitasjon til frelse.

 

Nylig dro et team fra den norske organisasjonen Quiver Relief til India medbringende disse 10 Gopack’ene. Teamet fikk være med ut på Gopack-evangelisering den første uken.

Vi lar leder av Quiver Relief, Thor-Egil Eik, selv fortelle:

Lørdag 13. april dro åtte forventningsfulle nordmenn til Latur i India for å besøke Benjamin Dupte. Allerede første dagen dro vi ut sammen med 60 indiske bibelskoleelever, fordelt på syv team, etter en undervisning om menneskefiske basert på Jesu egen undervisning i Misjonsbefalingen og Lukas kap.10.

Resultatene lot ikke vente på seg. Mange ble helbredet og frelst den kvelden.

Påfølgende torsdag kveld hadde vi vår første Gopack-visning av Jesus-filmen på syv ulike steder i slummen i Latur. Mange responderte på budskapet, og på hvert sted ble flere mennesker helbredet.

Dagen etter fikk vi et ord fra Herren om at denne kvelden skulle vi få «en dobbel del». Og det gjorde vi virkelig, for samtlige team hadde mer enn en dobling av antall fremmøtte. I landsbyen hvor jeg var så responderte omtrent samtlige deltakere på invitasjonen om å ta imot Jesus som deres frelser og Herre.

Påfølgende mandag til onsdag reiste teamene ut til avsidesliggende landsbyer med sin Gopack for å vise Jesusfilmen. På dagtid gikk vi først fra hus til hus, gjerne sammen med den lokale pastoren, for å be for syke og dele evangeliet.

Visning av Jesus filmen gjør stort intrykk på mennesker som aldri har hørt om han tidligere.

 

På mange steder opplevde vi frelse og helbredelse i hvert eneste hus, og mange av de vi inviterte på dagen, dukket opp til filmvisningen på kvelden.

Daglig hadde vi oppfølging og gjennomgang med teamene, og samtlige var skjønt enige om at Jesusfilmen og Gopack, eller God-Pack som det etter hvert ble kalt, er et effektivt virkemiddel for å samle folk og for å åpne hjertene for evangeliet.

Resultatene etter åtte dager med evangeliseringsturer med Gopack:
125 bekreftede helbredelser og 251 personer som vi bad med til frelse og overlot til den stedlige lokale pastor. Vi takker Gud for Hans nåde og kraft.

Vi vil også sende en stor takk til Troens Bevis, Ibra Media og alle andre som har støttet Benjamin Dupte med 10 Gopack.

Kjære partnere, dette er bare ett eksempel på hvordan Gopack bringer mange mennesker til himmelen. Vi har andre eksempler der de nasjonale har sett 400 mennesker komme til tro og fire kirker plantet i løpet av en ukes Gopack-kampanje.

Hva er Gopack?
• Et lerret
• En projektor
• En PC m/filmer
• En høyttaler m/mikrofon
• Et lite strømaggregat
• Pris pr. Gopack: Kr. 25.000

Støtt gjerne en Gopack pakke til evangelistene med en gave.  Vipps: 16212 og merk med GoPack

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter