Opplegg for barn og ungdom

For barn og unge har vi et eget opplegg tilpasset ulike aldersgrupper. Deltakelse krever påmelding på forhånd.  Prisene varier mellom aktivitetene barnet skal delta på.

Miniplaneten 1-4 år

Barneplaneten 5-8 år

Juniorplaneten 9-10 år

KidzPlanet 11-13 år

YouthPlanet 14-19 år