Skattefradrag

Både privatpersoner og bedrifter har rett på skattefradrag på sine bidrag til Troens Bevis.

For å få skattefradrag må gavene være på mellom 500 kroner og 25 000 kroner.

 

Det maksimale inntektsfradraget gjelder totalt for det du gir til frivillige organisasjoner. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen, og dette kan endre seg fra år til år.


Ektefeller har hvert sitt maksimalbeløp.
 Til sammen kan altså ektepar få 50 000 kroner i fradrag.

 

Alle bidrag må være på Troens Bevis sin konto innen 31. desember for å få skattefradrag det aktuelle året.

 

For å få skattefradrag må Troens Bevis innberette ditt bidrag til Skattemyndighetene. For å utføre denne oppgaven trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens organisasjonsnummer.

 

Logg deg inn på MinSide for å oppgi ditt fødselsnummer. Bedrifter kan sende organisasjonsnummer på epost til mail(at)troensbevis.no.

 

Dessverre gis det ikke automatisk fradrag på gaver gitt via Facebook. Det er fordi stiftelsen ikke mottar nok personopplysninger om giver av gaven for å kunne innberette gaven til Skattemyndighetene.

 

På gaver som gis i forbindelse med bursdag, bryllup eller begravelse/bisettelse går fradraget til jubilant, brudepar eller nærmeste pårørende. Dette er fordi gaven i utgangspunktet ble gitt til bursdagsbarnet, og deretter videre til oss. Det vil si at dersom du gir en gave til arbeidet i forbindelse med en bursdag, er det bursdagsbarnet som får fradraget.

 

Andre innsamlinger er ikke fradragsberettiget. I silke tilfeller er det også andre mennesker som har bidratt, og det blir da feil å gi fradraget til initiativtaker.

 

Det mottas heller ikke fradrag for gaver som gis anonymt.

 

På nyåret sender vi ut årsoppgave over fjorårets gaver til alle våre givere. Årsoppgaven inneholder informasjon om alle gaver du har gitt til Troens Bevis i løpet av det foregående kalenderår.

 

Dersom vi har fødselsnummeret ditt, går innmeldingen av gaver automatisk. Gavebeløp kommer da ferdig utfylt på selvangivelsen.