Dette går støtten til

 • At mennesker får høre om Jesus

  Din støtte gjør det mulig å arrangerer møtekampanjer på strategiske steder for å nå mennesker som aldri før har hørt om den kristne tro. Kampanjene er en døråpner i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillatt. Etter kampanjen planter innfødte evangelister menigheter som ivaretar troen til de nyfrelste.

 • Menighetsplanting

  Din støtte går til innfødte evangelister som planter menigheter og nye husmenigheter i områder med få kristne. De kjenner språket og kulturen, og kan lettere gå under radaren i områder med stor forfølgelse. De tar evangeliet til sine egne og har tilgang til områder som kan være stengt for vestlige misjonærer.

 • Trosopplæring

  Din støtte går til dele ut et selvstudium som forklarer den kristne tro for mennesker fra andre kulturer. Kurset blir delt ut under våre evangeliske kampanjer, og er et viktig redskap for de innfødte evangelistene. Det er oversatt til en rekke språk, og er tilgjengelig på en mobilapp. Kurset kan også gjennomføres på norsk

Dette går støtten til

 • At mennesker får høre om Jesus

  Din støtte gjør det mulig å arrangerer møtekampanjer på strategiske steder for å nå mennesker som aldri før har hørt om den kristne tro. Kampanjene er en døråpner i områder hvor tradisjonell evangelisering ikke er tillatt. Etter kampanjen planter innfødte evangelister menigheter som ivaretar troen til de nyfrelste.

 • Menighetsplanting

  Din støtte går til innfødte evangelister som planter menigheter og nye husmenigheter i områder med få kristne. De kjenner språket og kulturen, og kan lettere gå under radaren i områder med stor forfølgelse. De tar evangeliet til sine egne og har tilgang til områder som kan være stengt for vestlige misjonærer.

 • Trosopplæring

  Din støtte går til dele ut et selvstudium som forklarer den kristne tro for mennesker fra andre kulturer. Kurset blir delt ut under våre evangeliske kampanjer, og er et viktig redskap for de innfødte evangelistene. Det er oversatt til en rekke språk, og er tilgjengelig på en mobilapp. Kurset kan også gjennomføres på norsk

Misjonsstrategi som når millioner av mennesker

Se filmen om arbeidet