Jeg drømmer fortsatt

Det finnes en sannhet som vi ikke ser med våre øyne, men som holder oss oppreist i stormen. Ikke slutt å drømme om at ting kan bli annerledes, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

«Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjøtt. Deres sønner og døtre skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal ha drømmer.» Apg. 2, 17.

Å drømme er viktig! Martin Luther King Jr. holdt denne talen den 28. august 1963: «I have a dream». Talen var på 17 minutter. Den er en av de aller viktigste taler som er holdt i USA. Den krevde etnisk likhet og en slutt på all rasistisk diskriminering. Senere mottok han Nobels fredspris.

Martin Luther King Jr. ble drept i 1968, bare 39 år gammel. Han hadde en drøm som var langt større enn seg selv. Den levde han for. Drømmer du?

Jeg hadde store drømmer som barn. Jeg så Aril Edvardsen og drømt om at jeg skulle bli som han. Jeg drømte om å sette spor etter meg. Jeg ville være med å forandre verden. Jeg drømte at mennesker skulle bli frelst! Det er viktig å drømme.

Noen ganger blir det noe av drømmene, andre ganger ikke. Jeg vil oppmuntre deg til å holde fast ved drømmene dine. Legg dem fram for Gud i bønn.

Jeg lurer på om Gud drømmer? I en artikkel på nettet sto det at Gud ikke kan drømme fordi Han aldri blunder eller sover. Men jeg tror Gud drømmer, han har store ønsker for oss.

Gud har planer og tanker om det som ennå ikke er, om det som skal komme. Det står at Han har fredstanker og tanker om framtid og håp for oss. Gud vet at det ligger for oss mennesker å bli redde – og da kan vi også kjenne at motløshet og håpløshet kan gripe hjertet. Men vi kan få kraft fra Gud i møte med det som trykker oss ned.

Hva er denne kraften? Kan det være tanker, bilder og drømmer om at Gud er større enn våre omstendigheter? Kan det være slik at Gud vil gjøre nederlag til seier? At Han kan fylle urolige hjerter med fred? At Han kan lege den som har fått en uhelbredelig sykdom?

Det finnes en sannhet som vi ikke ser med våre øyne, men som holder oss oppreist i stormen. Ikke slutt å drømme om at ting kan bli annerledes. Liv og omstendigheter kan forvandles og Guds gjennombrudd kan komme.

Kilde: Troens Bevis bladet mars 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter