Nå er det vanlige folks tur

Nå er det vanlige folks tur. Millioner av kristne er fylt med Den Hellige Ånd, og frimodig vitner de om Jesus til sine naboer, skriver Sten Sørensen i lederen for Troens Bevis bladet for august.

Dette slagordet har vi hørt mange ganger de siste par årene. Det er egentlig et godt slagord som ønsker å tenke på alle de vanlige menneskene rundt omkring i landet. Det er jo mest «vanlige» mennesker iblant oss.

For å være klinkende klar: Jeg tenker overhodet ikke politisk når jeg bruker slagordet. Dette har ingen ting med norske forhold å gjøre. Jeg tenker på Gud som i de siste dager vil utgyte av sin Ånd over alle mennesker, og dermed viser klart og tydelig at nå er det vanlige folks tur.

I Det gamle testamentet var det slett ikke vanlige folks tur. Den Hellige Ånd var kun utgytt over konger, profeter og prester. De vanlige fikk ikke motta Den Hellige Ånd. Derfor var det revolusjonerende da profeten Joel profeterte at i de siste dager vil Gud utgyte av sin Ånd over alle mennesker. Kunne virkelige Den Hellige Ånd bli tilgjengelig for alle mennesker?

Ja, flere hundre år senere kunne Peter si følgende:
«Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.» Apg 2, 14 – 18.

Dette ble grensesprengende for urkirken. Den ekspanderte kolossalt fordi Den Hellige Ånd var utgytt og ble lekfolket til del. Den var ikke begrenset bare til profeter og prester.

Nå er det vanlige folks tur. Det sies at den store vekkelsen som har funnet sted i Latin Amerika skyldes at lekfolket er så sterkt berørt. Millioner av kristne er fylt med Den Hellige Ånd, og frimodig vitner de om Jesus til sine naboer.

Den Hellige Ånd gjør oss til vitner. Til frimodige vitner. Vi trenger langt mer av dette her på berget også.

Nå er det din tur. Bli med og aktiviser deg på ditt hjemsted – og for misjonsoppdraget.

Vi går en spennende høst i møte. Det er ikke prestenes eller profetenes tur. Vi lever i den nye pakts tid. Pinsedag med åndsutgytelse over alle mennesker har funnet sted. Nå er det vanlige folks tur! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter