Visjonen om Dina Special Children Project

-Det er vel ingenting i livet jeg har gjort, som er så kjært som nettopp dette prosjektet. Det er unikt og blir kanskje det største i Afrika, sier Rune Edvardsen.

Onsdags kveldsmøte i stevneuka, ble en gedigen introduksjon overfor alle partnere, Sarons Dal-venner og alle andre, av Troens Bevis nye satsningsområde: Den ene milliarden mennesker i verden med spesielle behov.

Veldig få forkynner evangeliet for disse. Nå vil Troens Bevis sette søkelyset på denne milliarden, forkynne evangeliet for dem, og løfte dem opp til verdighet. I forkant av Runes tale ble det vist en film fra Uganda, om «Dina Special Children Project», det første senteret som nå er under bygging.

Det handler om å gjøre den minste, og den som kanskje er sett mest ned på, til å bli lykken i familien.

Hjelp til et verdig liv
-Dette er vår verden, våre folk, våre barn, våre unge jenter som blir gravide, kanskje til og med uten å ha villet det. Det fins 1 milliard mennesker, som er født annerledes enn oss, og som fikk et mye vanskeligere utgangspunkt i livet.

-De kjemper en ufattelig kamp. Unge mødre gjør utenkelige ting for å skaffe penger til å brødfø sine barn, begynte Rune, og viste bilder av barn som har fått hjelp til et verdig liv, etter at Troens Bevis kom inn i området.

-Mor til Aron (på bildet) bor nå på senteret, har fått jobb og inntekt, og et nytt og verdig liv. Hver morgen ber de sammen og deler Guds ord. Aron holdt på å dø for fire måneder siden, men klarte å kjempe seg tilbake til livet. Det hadde aldri skjedd hvis vi ikke hadde sett ham, fortsatte Rune, og innrømmet at han svært gjerne ville røre ved folks hjerter denne kvelden.

Være som den barmhjertige samaritan
-Hvis du skulle telle til 1 milliard, ville du holdt på i 270 år. Så mange mennesker er det vi snakker om. Flesteparten bor i svært fattige land, uten de samme muligheter og rettigheter som oss.

-La oss ikke gjøre som mannen i Jesu lignelse om den barmhjertige samaritan. Han som skulle ha stoppet, men overlot til noen andre. Dessverre er de fleste av oss som de andre, som ikke stoppet. Jeg tror at når vi kristne, som kjenner Jesu kjærlighet, stanser opp, da blir alt så mye mer effektivt og rett, fortsatte Rune, og leste Bibelens beretning om blinde Bartimeus, som fikk sine øyne opplatt i møtet med Jesus.

-Utrolig mange historier i Bibelen handler om mennesker med spesielle behov. Folk som ikke var født som alle andre, folk med handikapp og ting i livet. I Bibelen er de fattige, enkene, farløse og flyktninger de Jesus hadde mest bruk for. Og Han ynkedes over dem.

-Jesus hadde det som trengtes og møtte folkets behov. Flokken som stod foran Bartimeus skygget for Jesus. De stod i veien. Det samme skjedde med mannen som lå ved Betesda dam. Det tok lang tid før han kom i vannet. Han måtte ha hjelp, poengterte Rune.

Ibra (18) stråler av glede. Det er mindre enn ett år siden han ble hentet ut fra et skur der han var overlatt til seg selv.

 

Ibra på 18 år
-Mange av dem vi snakker om kan ikke engang rope på Jesus. De har ikke stemme, som Ibra på 18 år. En muslimsk gutt. Han hadde ligget i et skur siden han var tre år gammel, multihandikappet.

-Han spiste bananer, og kunne bare grynte som en gris eller geit. Det var bare slike som besøkte ham, der han lå i sin egen urin og skitt. I dag er han trygg på senteret vårt i Kampala. Han hører om Jesus hver morgen, og ber og synger sammen med de andre barna. Han har møtt Jesus!

-Jeg har tilbrakt mange timer sammen med slike barn, og mange ganger lurt på hva slags liv de har inni seg. Noen av våre beste nasjonale misjonærer i dag, er de som går ut og henter inn nettopp disse vi her snakker om. De kan ikke nås på samme måte som mange andre, men du må finne veien til hjertene gjennom andre hjelpemidler, framholdt Rune.

Hentet ut blant heksedoktorer
Gutten på det neste bildet ble hentet ut blant heksedoktorer. Mange steder i Afrika er det å oppsøke heksedoktorer utbredt, og like vanlig som å gå til fastlegen her i Norge.
Rune fortalte hvordan gutten stod for tur til å bli ofret bare dager etterpå. Rune gikk inn i «reiret» hvor heksedoktorene holdt til, og møtte blikket til den skumleste av de fem heksedoktorene der. Etter en kort samtale fikk han gutten med seg.

-Det fins 4 millioner barn med spesielle behov i Uganda med 86 % kristne. Men de fleste kirkene vil ikke ha noe å gjøre med dem som har spesielle behov. Det er lett å mene noe prinsipielt, men den dagen de kommer og plasserer en unge som dem vi her snakker om like foran deg, blir situasjonen en annen.

-Få har betraktet den gruppa vi snakker om som ei viktig misjonsmark før. Men jeg tror det ligger en velsignelse og muligheter for vekkelse i dette. Da vil verden se at vi elsker hverandre og tar oss av hverandre.

Dette arbeidet er Åndens frukt i praksis. Mange mødre som får slike barn, sulter dem sakte i hjel. Mødrene orker det ikke, og barna dør langsomt av underernæring.

-De har ikke de hjelpemidler som trengs for å dekke de elementære behovene. De har i praksis ingenting, fortalte Rune gripende.

Sølvi Edvardsen sammen med lederen for den nye landsbyen som bygges i Uganda. Allerede på nyåret 2023 er det meningen at de første barna med familiene sine få flytte inn.

 

Det beste til de minste
Troens Bevis bygger nå en hel landsby i Uganda. Rune viste bilder av det flott byggearbeidet som nå er godt i gang, og der alt skal bli omvendt. Barnet som før var en ulykke i familien, skal nå bli lykken; den spesielle perlen.

-Familiene skal få et sted og bo, holde sammen som familie, få et trygt hjem og få seg skole og arbeid, samt tilgang til helsehjelp. Det barn som før ingen ville ha, blir nå med ett til lykke for en hel familie. Den minste blir bokstavelig talt den største.

-Vi satser på stort landbruk og overskudd om et par år, slik at senteret skal bli selvfinansiert. Det gjør det mulig å forflytte oss til et annet sted, og gjøre det samme der. Vi er med og starter det hele opp, for så etter en tid, å kunne trekke oss ut.

-La meg til sist dele et slagord som er blitt mitt: Du skal aldri gi lite til de minste. Du skal gi det beste til de minste. Det tror jeg det er velsignelse i. Jeg har stått og talt til tusener, men har ikke klart å nå mange av disse ennå. Bare én av disse teller som titusen!

-Ved møtets slutt ble tatt opp et gigantoffer til dette nye, flotte prosjektet til Troens Bevis, der mange tegnet seg som givere til ett eller flere av boenhetene i Uganda.

Støtt Special Children med en gave

Kilde: Troens Bevis bladet for september, 2022

Rune Edvardsen delte visjonen sin under Sommerstevnet 2022 om det nye senteret for barn med spesielle behov i Uganda.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter