Gud er ikke sint på folk

Noen har den oppfatningen at Gud er sint på folk på grunn av deres synd. Heldigvis er det feil, skriver Arnfinn Clementsen, pastor og rådgiver.

Evangeliet er enestående, suverent og radikalt. Vi kan snakke om evangeliet, filosofere over evangeliet, betrakte evangeliet, men når det proklameres i all sin enkelthet og styrke, fungerer det!
Ordet om korset har kraft i seg. Jesu blod er «Guds kraftfulle medisin» som kan rense og fjerne all synd, og befri et menneske fra skyld og skam.
Evangeliet er radikalt både i sitt menneskesyn og sin frelsesvei. Det er badet i Guds kjærlighet og det lærer oss at alle mennesker er like mye verd, uansett forskjeller, fra mors liv til den naturlige død.

Alle har samme verdi
Gud gjør ikke forskjell på folk, uansett bakgrunn og ulikheter. Derfor kolliderer evangeliet med all religion som søker frelse gjennom gjerninger og rettroenhet, eller ritualer og tradisjoner.
En av de mest antirasistiske uttalelsene i historien finner vi Apostlenes Gjerninger da Peter bryter ut av sine jødiske rammer og anerkjenner at evangeliet tilhører alle mennesker: «Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent» (Apg 10:28). For Gud er alle mennesker like verdifulle. Vi ser lett på mennesker som store eller små syndere, vi tenker etter rang og stand, vi fordømmer alt for ofte og har mange ganger fordommer, men Gud graderer ikke på denne måten. Alle er syndere som trenger frelse, og veien til frelse er den samme for alle – evangeliet! Her møtes rik og fattig på samme plan. Evangeliet er Guds vei og Guds visdom til frelse, og det er lagt på et plan som er tilgjengelig for alle.

Gud er ikke sint på folk
Noen har den oppfatningen at Gud er sint på folk på grunn av deres synd. Heldigvis er det feil. Guds vrede og straff rammet Jesus på korset, og Jesus ga sitt liv for hele menneskeheten. Vi ser alvoret i synden og dens konsekvenser, men vi behøver ikke å være «sinte» eller irriterte» på Guds vegne. Guds kjærlighet og nåde gjør at vi ser menneskene slik Gud ser dem, gjennom Jesu forsoning (2.Kor 5:18-20).
Vi må ha to tanker i hodet på en gang. Vi elsker mennesker ubetinget, men vi står også opp for det som er edelt og sant og ære verdt. Når vi møter mennesker i hverdagen vil de lett gjennomskue våre holdninger. Hvis vi møter mennesker med en selvrettferdig attityde, vil det skape en mur som gjør det vanskelig å nå fram med de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for dem. Jesu liv og hans budskap er et kall til etterfølgelse. Verden behøver å se kristne og kirker som ligner Jesus!

Evangeliet er svaret
Utfordringene og alvoret i tiden må aldri få lamme oss. Voksende kirker vil få innflytelse i bygder og byer. Nye vekkelsestider vil komme, kanskje ikke på samme måte som i gammel tid, men der hvor evangeliet forkynnes rent og klart vil Den Hellige Ånd overbevise om synd og mennesker ta imot evangeliet. Kirkens store utfordring er å komme ut av innadvendthet og isolasjon og bringe evangeliet til land og folk og nasjoner! En ny Jesusvekkelse blant ungdom vil føre budskapet om Jesus til nye mennesker og nye generasjoner, og tenne en ny brann for evangelisering og verdensvid misjon! Evangeliet er svaret for alle mennesker til alle tider!

Kilde: Slik jeg ser det, Troens Bevis bladet for februar, 2022.

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

Bærekraft – En bære kraftig måte å støtte på

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter