Håp for verden

På tross av krig og uro på den internasjonale scene, og utfordringer i et samfunn hvor rommet for tro blir mindre, har jeg tro på framtiden.

Jeg ser alvoret i tiden vi lever, og det motiverer til bønn og engasjement. Likevel vil jeg ikke definere eller akseptere «avkristning» som en normal tilstand eller la det få mitt fokus. Jeg vil ikke resignere og tenke at vi kristne er en «minoritet» uten innflytelse i vårt samfunn. Med Gud er vi på seierslaget! Jeg vil dele noe av det jeg ser for tiden framover.

Jesus-vekkelse
Jeg ser at en ny «Jesus-vekkelse» blant unge er på gang. I lokale «Send-arrangementer» i etterkant av stormønstringen på Telenor Arena i 2022, har flere tusen ungdom gjennom fjoråret samlet seg i mer lokale arrangement og proklamert at de vi følge Jesus.

Fra mange kirker i vårt land rapporteres det om vekst i ungdomsarbeidet. I vår egen kirke i Stavanger, Karismakirken, ser vi unge komme til tro, og tenåringsarbeidet og ungdomsarbeidet vokser. Fra flere steder i vårt land hører vi at ungdom står sammen i bønn for sine skoler og for sine kirker, byer og bygder. En ny kraftfull Jesus-vekkelse blant ungdom er håpet for vårt land! Vi som har levd litt lenger vil støtte og stå sammen med den unge generasjonen.

En bønnebevegelse
Jeg ser også en voksende bønnebevegelse over landet. Gud utøser av nådens og bønnens ånd over sitt folk. Da blir ikke bønn en lovisk plikt, men en mulighetenes arena!
Troens bønn fokuserer på Guds løfter, og bønn er samarbeid med Gud. Vi ber ikke for å overbevise Gud om behovet for vekkelse og forandring. Vår Gud er på ja-siden! Men bønn forandrer oss og fører oss i takt med Den Hellige Ånd, og bønn åpner dører for Guds planer. Vi vil be for landets ledere og for land og folk og nasjoner, og vi vet at bønn beveger de hender som beveger verden!

Frimodig forkynnelse
Jeg ser en ny frimodighet komme i forkynnelsen. Evangeliet må forkynnes med ånd og kraft. Det vil følges av helbredelser, tegn og under, og Den Hellige Ånd vil overbevise om synd og vise mennesker veien til Gud.

Kristne kirker og kristen forkynnelse må være relevante og kommunisere med vår tid, men må aldri begrenses til en type «lifecoaching» eller teoretisk kunnskap. Kristen forkynnelse handler om å formidle den levende Kristus og Guds levende Ord salvet av Den Hellige Ånd. Bare da bygges bestående og slitesterke kvaliteter inn i nye generasjoner. Hvis Norge skal tilbake til Gud må evangeliet tilbake til menigheten!

Større fokus på misjon
Jeg ser også en ny glød og et større fokus på misjon og verdensevangelisering. Budskapet om Jesus skal nå ut til alle verdens folkegrupper før Han kommer tilbake. Det store arbeidet i Troens Bevis Verdens Evangelisering er en viktig del av dette sammen med lokale kirker i inn og utland. Ingen er utelatt, alle er inkludert i Jesu forsoningsverk. Gud har forsonet hele verden med seg selv, og vår oppgave er forsoningens tjeneste. Jesus kom ikke for å dømme verden, men for å frelse (Joh 3:16-17).

Håp for verden
Folk søker håp, og en kristen og en kirke representerer framtid og håp for enkeltmennesker og nasjoner. Håpet har et navn: JESUS! «Til Hans navn skal folkeslagene sette sitt håp.» (Matteus 12,21) Det er håp for Norge!

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter