Håp for verden

Mange er usikre på framtiden. Med god grunn.  Klima, fattigdom, krig, flyktninger, konflikter. Men det er fremdeles håp for verden, skriver Arnfinn Clementsen i Slik jeg ser det.

Håp er viktig i et menneskes liv. Hvis håpet forsvinner blir livsgnisten borte.

Håpet om en bedre morgendag har fått mennesker til å holde ut gjennom tider med motgang. Håp om å bli frisk der det er sykdom, håp om fred der det er krig, håp om hjelp der det er fattigdom, håp om forsoning der det er konflikt, håp om et bedre liv der ting har mislykkes.

Selv om ting ikke alltid blir som en håpet, har håpet likevel vært der som en livskraft i hverdagen. Jeg vil råde deg til å holde fast på håpet, også når det ser mørkt ut!

Vår Gud er håpets Gud. Paulus skriver i Rom 15:13: «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft»

Håp er en del av Guds natur, og han har gitt håpet som en indre drivkraft og styrke i mennesket. Tro, håp og kjærlighet hører sammen, og når disse tre får virke sammen blir det sunnhet og balanse i våre liv.

Kjærligheten er størst sier Bibelen. Det er håp i kjærligheten, og troen fungerer ved kjærlighet. Vi håper det beste for de vi står nær og elsker, og når alt håp er ute fortsetter vi å tro på framgang og seier.

I Romerne 4:18 leser vi:
«Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde» – (Rom 4:18)

Mange er usikre på framtiden. Med god grunn. Det er mange mørke skyer på tidens horisont. Klima, fattigdom, krig, flyktninger, konflikter. For mange er også det personlige håpet blitt mindre eller slukket gjennom livets kamper.

Jeg tror på Bibelens ord om endetid og prøvelser over verden og menneskeheten, men jeg tror også på alle ordene om håp og tro for framtiden.

Midt i alt lever håpets Gud, og vi har et budskap om framtid og håp. Så lenge vi er her på kloden skal vi arbeide for en bedre framtid, formidle håp og tro, og se positivt framover.

Evangeliet er håpets budskap
Takk Gud for evangeliet som betyr gode nyheter.

Jeg husker første gang jeg hørte pastor David Yonngi Cho tilbake til 80-tallet. Noe av det som sitter igjen i meg var hans tydelige tale om at hvis en kirke skal vokse må den ha et budskap og en «tone» av håp!

Hans budskap var at vi må bytte ut lovens og dommens stemme fra Sinai fjell med troen og håpet stemme fra Golgata.

Jesus kom for å bringe frelse, frihet, glede og håp inn i en mørk og fortapt verden, og Bibelen sier: «Til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp» (Matt 12:21). Hver gang vi nevner Jesu navn proklamerer vi håp. Hver gang vi forkynner evangeliet formidler vi håp!

Og det kristne håpet er ikke bare for dette livet, men det er et håp som er solid forankret i Jesu oppstandelse fra de døde. Derfor betyr det ikke bare håp for dette livet, men også for det kommende.

Ja, det er håp for verden. Jeg er glad for å stå sammen med Troens Bevis og lokale kirker i Norge og i mange land om det viktigste av alt, å forkynne håpets og nådens evangelium til vår verden.

I tiden foran oss vil vi bryte nye grenser, bygge nye broer og gå nye veier for at håpets budskap skal nå ut til mennesker overalt i en verden som leter etter håp for framtiden!

Kilde. Troens Bevis bladet for april, 2021

Få Troens Bevis bladet gratis i postkassa og les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter