Personvern

Troens Bevis Verdens Evangelisering er opptatt av å ivareta sine givere, medhjelpere, jobbsøkere og ansattes personvern. I denne erklæringen gjør organisasjonen rede for håndteringen av personopplysninger.

 

Troens Bevis Verdens Evangelisering følger norske lover for personvern og EUs personvernforordning fra juli 2018 samt gjeldende forskrifter. I tillegg følger vi bransjenormen som er utarbeidet av Innsamlingsrådet. Opplysningene blir lagret innen EU/EØS-området.

 

Denne erklæringen gjelder for deg som er givere, medhjelper, jobbsøker eller ansatt ved Troens Bevis Verdens Evangelisering.

 

Erklæringen er gyldig fra 20. juli 2018.

1. Behandleransvarlig i Troens Bevis Verdens Evangelisering

Troens Bevis Verdens Evangelisering er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for at behandlingen skjer i tråd med gjeldende regelverk. Behandlingsansvarlig er daglig leder, Rune Edvardsen. Administrativ leder, Glenn Tønnessen, er utnevnt til å stå for gjennomføringen og utførelsen av regelverk.

2. Behandling av personopplysninger for givere

Det rettslige grunnlaget vi har for behandling av personopplysninger for våre givere er avtalen vi har med deg som giver. Vi benytter oss kun av personopplysninger som du som giver gir oss frivillig.

 

Alle våre faste givere må være 18 år. Dersom vi skal registrere en fast avtale på en person under 18 år, må dette også registreres sammen med en myndig person.

2.1 Informasjonen som lagres og behandles om givere er for å kunne:

  • ta imot bidrag fra deg
  • bekrefte at vi har korrekt identitet på deg
  • administrere og følge opp avtalen vi har med deg
  • informere relevant, målrettet og kostnadseffektivt i ulike kanaler om organisasjonens formål, arbeid og resultater generelt, og andre eventuelle støttemuligheter som finnes i organisasjonen
  • formidle informasjon om organisasjonens arbeid
  • kunne innberette til myndighetene at du skal ha skattefradrag for bidrag dersom du skulle ønske dette
  • kunne bruke personopplysninger til å begrense eller målrette informasjon tilpasset dine interesser i sosiale medier
  • kunne yte god service, eksempelvis å håndtere dine henvendelser på korrekt og profesjonell måte dersom du skulle kontakte oss vedrørende faktureringer, betalingsoppfølging og utøvelse av dine rettigheter

2.2 Dette samler vi inn og lagrer om våre givere:

Navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, personnummer og hvordan du ble vervet som giver. Det blir også lagret oversikt over hvilken informasjon og kommunikasjon vi har sendt og hatt med deg igjennom din tid som giver, og eventuell påloggingsinformasjon for MinSide på troensbevis.no.

 

Troens Bevis Verdens Evangelisering er lovpålagt til å oppgi ditt bidrag til skattemyndighetene slik at du kan få skattefradrag for dette dersom du ønsker det. Personopplysninger som behandles for å innrapportere til skattemyndighetene om skattefradrag er derfor hjemlet i loven. Det er frivillig å gi fra seg fødselsnummeret sitt, men det er nødvendig hvis du ønsker at vi skal rapportere skattefradrag ditt.

 

Givere oppfordres til å oppgi personnummer på telefon 38 35 75 00, og ikke via epost.

 

Personopplysningene som samles inn er korrekte på det tidspunktet de samles inn. Troens Bevis Verdens Evangelisering har innført rutiner for å sikre at disse er oppdatert, samt rette og slette feilaktige opplysninger.

2.3 Personopplysninger om deg som giver lagres så lenge det er nødvendig for formålet det ble samlet inn for:

Troens Bevis Verdens Evangelisering lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Opplysningene slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

 

Har du vært fastgiver lagrer vi, basert på legitim interesse, i en periode fortsatt personopplysninger om deg for å kunne holde deg oppdatert om Troens Bevis Verdens Evangelisering, støttemuligheter og vårt humanitære arbeid. Har du gitt en eller flere gaver lagrer vi opplysningene om deg i tre år etter siste gave ble gitt.

 

Du kan når som helst kontakte oss for å be om å bli slettet. Troens Bevis Verdens Evangelisering er pliktet til å slette deg innen 30 dager etter forespørsel.

3. Behandling av personopplysninger for medhjelpere

Troens Bevis Verdens Evangelisering benytter personopplysninger som du som frivillig oppgir når du søker som medhjelper. Opplysningene trengs for å kunne sende informasjon, holde kontakt med deg som medhjelper, lage skiftlister, og innkvartere deg.

 

Opplysningene som samles og lagres er navn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse, og informasjon om allergier. Det lagres også en oversikt over hvilken informasjon og kommunikasjon vi har sendt og hatt med deg som medhjelper.

 

Vi bruker påmeldingssystemet, Checkin, hvor alle opplysningene om deg som medhjelper blir lagret. Checkin-systemet fungerer slik at opplysningene om deg blir slettet automatisk etter to år dersom du ikke har vært medhjelper i den perioden.

 

Er du som medhjelper i tillegg registrert som giver, vil ikke opplysningene bli slettet når du avslutter som medhjelper da dette er to uavhengige systemer.

4. Behandling av personopplysninger for jobbsøkere

Hvis du søker jobb i Troens Bevis Verdens Evangelisering vil vi behandle personopplysninger om deg. Dette gjør vi for å kunne administrere din søknad.

4.1 Ved jobbsøking innhenter vi følgende opplysninger: 

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse, nåværende arbeidsforhold, søknad, CV, referanser, attest, vitnemål og kursbevis.

 

Personopplysninger som blir innhentet lagres så lenge søknadsprosessen pågår, og vil bli slettet eller makulert så snart prosessen er avsluttet.

5. Behandling av personopplysninger for ansatte

For å administrere lønn og arbeidsforhold er det nødvendig for Troens Bevis Verdens Evangelisering å behandle personopplysninger om ansatte.

5.1 Følgende opplysninger kan vi ha om deg som er ansatt: 

Navn, adresse, fødselsdato, fødselsnummer, telefonnummer, mobilnummer, epostadresse, sivilstatus, kjønn, statsborgerskap, nærmeste pårørende, evt. barn, lønnstrinn og lønnsvurderinger, søknad, CV, referanser, attest, vitnemål, kursbevis, egenmeldinger, fravær, sykemeldinger, permisjonssøknader, advarsler, oppsigelser, kontrakter, taushetserklæring, stillingsbeskrivelse, medarbeidersamtaler.

 

Det registreres også opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon, og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

 

Opplysningene om den ansatte utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Navn, stilling og arbeidsområdet regnes som å være offentlige opplysninger som kan publiseres på vår nettside.

 

Alle tidligere ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir opplysningene oppbevart, og alle dokument er innelåst.

 

Alle nåværende ansatte har sin egen side i Simployer (portal.simployer,com), hvor de har tilgang på nødvendige dokument (brukerdokument) og opplysninger om seg selv. Hver ansatt har sin egen innlogging. Personalsjef har tilgang til alle ansattsidene med opplysninger, samt alle dokumenter (lederdokument) på hver ansatt. Opplysninger og dokument (stillingsbeskrivelse og kontrakt) blir fortløpende oppdatert dersom det skjer endringer.

5.2 Når blir opplysninger/dokument slettet?

Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Stillingsbeskrivelsen, arbeidskontrakten, fratredelses- /oppsigelsesdokument og eventuelt annen dokumentasjon som organisasjonen ser nødvendig å tas vare på, blir arkivert i arkivmappen.

6. Utlevering av personopplysninger til andre

Troens Bevis Verdens Evangelisering deler ikke dine personopplysninger med andre enn nødvendige samarbeidspartnere, underleverandører og offentlige, norske myndigheter som trenger opplysningene for å levere tjenester og utføre oppgaver på vegne av oss.

 

ProFundo er systemleverandør og drifter giverdatabasen til Troens Bevis Verdens Evangelisering. En databehandleravtale ligger til grunne som sikrer at opplysningene kun skal brukes til det oppdraget det er signert for.

 

ProFundo er leverandør av gave og giverskjema på troensbevis.no og bruker NETS som betalingsløsning. Se personvernregler for NETS.

 

Checkin er organisasjonens påmeldings- og billettsystem, og det er inngått en databehandleravtale som sikrer at opplysningene ikke skal komme på avveier.

 

Troens Bevis Verdens Evangelisering bruker Vipps som alternativ betalingsløsning og til å motta gaver fra deg som giver. Se Vipps personvernregler.

 

Google Analytics brukes til å samle inn statistikk og finne ut hvordan troensbevis.no blir brukt. Se Googles personvernregler.

 

KNIF-regnskap er organisasjonens regnskapsbyrå, og det er inngått en databehandleravtale som sikrer at opplysningene ikke skal komme på avveier.

7. Personvern for evangelister og andre vi kommer i kontakt med

Troens Bevis Verdens Evangelisering ønsker å fortelle givere og det norske folk hvilken fremgang evangeliet har i de ulike områder vi jobbe i. Av hensyn til personvern til våre evangelister, og i særlig sterkt forfulgte land, endrer vi av og til navn, og unnlater å dele konkrete stedsnavn eller bilder. I noen tilfeller brukes det illustrasjonsbilder sammen med historiene vi deler. Vi holder tett kontakt med våre evangelister, og ved eventuelle delinger på nett, i Troens Bevis blad, aviser eller muntlig, er dette godkjent på forhånd.

8. Påmelding til arrangementer (plantene / konserter o.l.)

Melder du deg på et av våre arrangementer lagres de gitte opplysningene for å kunne gi deg informasjon om arrangementet, og kommende arrangementer. Dersom vi ikke får noen tilbakemelding fra deg som deltaker innen to år slettes opplysningene dine. Du kan også når som helst kontakte oss for å få opplysningene slettet.

9. VIPPS faste betalinger

Dersom du inngår en fastgiveravtale med VIPPS:

– Beløp og hyppighet av betalingstrekk angis i avtaleinngåelsen. Dette kan du få oversikt over i VIPPS-appen.

– Avtalen har ingen binding og kan når som helst sies opp ved å ta kontakt på 38 35 37 00 eller mail.

10. Dine rettigheter

Som giver har du rett til å kreve innsyn, endring, begrensning og sletting av kontaktopplysninger. Du kan også reservere deg ved å kontakte Troens Bevis på følgende måter:

 

Du kan logge deg inn på din personlige side for å se og endre kontaktopplysninger og samtykker. Her kan du reservere deg mot å motta sms, epost, post eller blader fra Troens Bevis.

 

Du kan også reservere deg ved å kontakte Troens Bevis på følgende måter:

 

Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal

 

Epost: [email protected]

Telefon: 38 35 75 00

 

Det vil alltid være en lenke som følger med epost-utsendelsene som du kan benytte til reservasjoner.

 

Ønsker du å si opp giveravtalen din kan du kontakt oss på [email protected] eller på telefon 38 35 75 00.

 

Hvis om du mener at behandlingen vår er i strid med reglene, eller at vi på andre måter bryter loven, kan du ta kontakt med oss så vi kan rette dette opp. Du kan også klage til Datatilsynet.

11. Informasjonssikkerhet

Troens Bevis Verdens Evangelisering arbeider for at personlige opplysninger ikke skal komme på avveier.

12. Endringer i personvernerklæringen

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning, kan Troens Bevis Verdens Evangelisering endre eller revidere denne personvernerklæringen. Når erklæringen endres, vil den nye personvernerklæringen publiseres på denne siden. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker vårt nettsted.

13. Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Du kan ringe oss på 38 35 75 00 eller ta kontakt på [email protected].