Den lille gutten i norsk misjon

Multipliseringsmirakler skjer fremdeles. – Troens Bevis føler seg som den lille gutten i norsk misjon, skriver Aril Edvardsen. Den lille gutten som kom til Jesus med sine fem brød og to fisker og opplevde et multipliseringsmirakel uten like.

Slik forklarer Aril Edvardsen den rekordstore satsingen på misjonsfronten i forhold til innkomne midler. TV-sendingene økte 800 % fra 2002 til 2003. Plutselig var det 500.000 frelsessøkende elever på de nystartede brevskolene i Rwanda, Kongo og Burundi. På andre felt ble misjonsarbeidet også utvidet. Men budsjettet kom allikevel i mål med bare en økning på 400.000 fra året før. – Hvordan er dette mulig? spør Edvardsen.

Han forklarer det med multipliseringsmirakelet som fant sted i Bibelen da den lille gutten gav Jesus alt han hadde, nemlig fem brød og to fisker. Allikevel ble det nok til å mette 5000 mennesker.

– Vårt verdensvide arbeid multipliserer seg på en mirakuløs måte i Jesu hender. De 1000 innfødte misjonærene som vi støtter hver måned ser millioner av mennesker komme til Jesus, og nye menigheter blir plantet i alle verdensdeler. Vårt radio og TV-arbeide har nå potensial til å nå 4 milliarder mennesker på et språk de kan forstå. Våre korstog og predikantseminar har stor innflytelse i mange land, større enn noen gang. Vårt brevkurs er gitt ut på 50 språk, med ca. 5 millioner elever som leder tusener til Jesus. Tusener av mennesker kommer til tro gjennom å se og lytte til våre program, skiver Aril Edvardsen.

– Hvordan kan Troens Bevis, som kun har noen få millioner kroner til disposisjon, nå de unådde i mer enn 200 land i verden, dag etter dag? spør Aril videre. Svaret er, ifølge ham selv, trofaste partnere som investerer sine egne to brød og fem fisker i Guds Rike gjennom Troens Bevis sitt arbeide.

– Alt vi legger i Jesu hender blir multiplisert og mangfoldiggjort – enten det er våre liv, våre talenter, våre penger eller vår framtid.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter