Vi må se mulighetene som kommer

-Akkurat nå er vi rystet og preget av krig og nyheter som kommer oss nær. Dette engasjerer oss. Det er Israel og Gaza, Ukraina og de mange flyktninger i verden. Dessuten engasjerer miljøet og de høye strømregninger oss, påpeker Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis.

Dette er ikke nytt i historien, og verden har gått videre. Uroligheter hører med «i spillet» mellom det gode og onde. Tragedier og katastrofer har alltid inntruffet.

Vi må tenke videre og se mulighetene for evangeliet. Slike hendelser ryster mennesker i det innerste, og skaper også rom for de viktigste spørsmål som eksistens, håp og trygghet.

Troen blir viktigere enn noen gang. Som ambassadører for evangeliet må vi jobbe mer enn noen gang. Redningsmannskaper sover ikke under katastrofer. De jobber så lenge det er nødvendig.

Det er viktig at vi passer på sinnet vårt så det ikke blir preget av hevn, partier og politiske standpunkt.

Alle har rett til livet. Alle er skapt i Guds bilde av den samme Far. Alle er gjenstand av den samme kjærlighet.

Rase, tro, eller legning er nøytralisert når en kommer til hvem som er med i Guds frelsesplan. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.

Krig bygger ingen ting, og den løser ingen ting. Fattigdom er bare destruktivt. Hat er gift og ødelegger generasjoner.

Kun kjærlighet og tilgivelse løser situasjoner. Det eneste rette er rettferdighet. Som vitner for Jesus Kristus er vi kalt til å spre barmhjertighet, nåde og tilgivelse. Vi skal forsvare de undertrykte og hjelpeløse.

Våre bønner må være rettferdige for å virke. La oss be for alle som lider under den urettferdiges påvirkning. Der mørkets representanter leder an, trengs lyset som aldri før.

Vi skal videre, og i dag er mulighetene for evangeliet støtte enn noen gang.

«Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Jesus kommer tilbake i rette tid, men først skal alle folkeslag få høre om ham.

Kilde: Rune forteller, Troens Bevis bladet for januar, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter