Er vi i endens tid?

Seminarene om Israel og endetiden har pågått i mange år. Flere av våre spesialister på endetiden har reist til Himmelen og vi sitter igjen med deres teorier, skriver Rune Edvardsen.

Jeg har gjort meg noen tanker, og jeg tror ikke enden kommer på noen år eller tiår. Jeg ser på en del tv-programmer der det forkynnes at enden er nær og endetidstegnene er tydelige.
Selvsagt kan det være mye jeg ikke ser eller forstår, men jeg vil heller oppfordre til mer aktivt arbeid for Guds rike. For da bringer vi enden til oss.

Jesus sier at det skal skje mange tegn som kan tyde på at tiden nærmer seg, men enden kommer ikke før alle folkeslag har fått høre evangeliet. Aldri før har flere tatt imot troen, men heller aldri har flere blitt født og derfor blir enda flere unådde. Vi makter ikke i mulighetenes tidsalder å hente inn nok i forhold til befolkningsveksten.

Da pappa levde og talte om disse tingene var det 2,7 milliarder som ikke hadde hørt evangeliet, og nå er det over 3 milliarder. Samtidig blir det frelst flere enn noen gang. Vi blir flere til å dele evangeliet, men 78% skjer i allerede nådde land. BRING KONGEN TILBAKE skrev min far for en del år siden, ved å forkynne evangeliet.

GÅR DU RUNDT OG KJENNER PÅ AT ENDEN ER NÆR, BØR DU VITNE SOM ALDRI FØR.
Det kan jo ikke være noe som er viktigere enn å vinne mennesker om tiden nærmer seg slutten? La oss tenke gjennom dette og fokusere.

Spesielt den eldre generasjonen må speede opp og vinne sin generasjon som har mindre tid å leve. Vi heier på oss over 50. Vi må ikke overlate alt til de unge. De har nok med at det blir flere og flere unge på jorden. Våre eldre venner har mindre tid.

Seminarene og forkynnelsen er stor i våre kretser. Mye av programmene og møtene handler om oss selv og utfordrer lite til å dele evangeliet. Unge kristne ledere sier at deres generasjon har hørt svært lite om misjon og evangelisering, men de har hørt mye om lovsang og interne ordninger.

Seminarene om Israel og endetiden har pågått i mange år. Flere av våre spesialister på endetiden har reist til Himmelen og vi sitter igjen med deres teorier. Noen ganger gikk de også for langt i sin iver.

ETT BUDSKAP BLIR ALDRI FOR GAMMELT ELLER UAKTUELT. Alle må få høre evangeliet. Det er hovedbudskapet og også helt nødvendig for at vi skal se enden komme. Dette viktigste må ikke komme i bakgrunnen i vår tjeneste.

BRING KONGEN TILBAKE VED Å FORKYNNE FOR ALLE FOLKESLAG.

Kilde: Troens Bevis bladet for september, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter