Tilgivelse, barmhjertighet og tro

Sebastian (Sebbe) Stakset hadde følgende tre punkter som emne for sin tale fredag kveld: Lev i tilgivelse, vær barmhjertig og for det tredje: bevar troen.

av Harald Mydland

-Det er lett å framstå som from når du står på en plattform, men en predikant skal aldri bedømmes ut fra plattformen. Gå heller til kona eller barna, så får du det rette svaret. Jeg er den første til å se at jeg har både gode og dårlige sider. Det starter med å vite at vi selv er tilgitt, begynte Sebastian sin tale fredag.

I forkant hadde stevnefolket praktisert overskriften i Sebastians tale ved å gi 410 000 kroner på Vipps, til Troens Bevis’ unike Ugandaprosjekt. Et formidabelt resultat!

-Bibelen sier at vi alle har syndet. Alle som har tatt imot Jesus har blitt tilgitt. Det er utfra dette perspektivet at vi betrakter emnet tilgivelse. Hvis vi ikke tilgir, må vi gå rundt med byrden av det mennesket vi ikke tilgir, som et åk hele livet. Men når du tilgir slipper du vedkommende fri, og du blir fri selv, understrekte Sebastian.

Djevelen er anklageren, Jesus er forsvarsadvokaten
-Djevelen kalles også anklageren. I en rettergang blar anklageren i sin store perm, og framsetter anklager mot deg. Du sitter der som tiltalt. Men det fins også en forsvarer for den anklagede. Tenk deg at Gud er dommeren, djevelen er anklageren og Jesus er din forsvarsadvokat.

-Når djevelen og mennesker anklager deg, vil Jesus forsvare deg. Han er på din side. Men du har kanskje også en personlig perm med anklagelser mot et menneske, som har sveket eller såret deg.

-I MATT 18 stiller Peter følgende spørsmål til Jesus: Hvor mange ganger skal jeg tilgi en bror som synder mot meg? Så mye som sju ganger? Jesus svarer: Ikke så mye som sju ganger, sier Jeg deg, men så mye som sytti ganger sju. Med andre ord tilgivelse som en livsstil.

Sebastian fortsatte med å lese om tjeneren som ikke ville tilgi, MATT 18:23-35. Dette er harde ord, men Jesus pleier å ha sterke lignelser, for at vi skal forstå hva Han mener.

-I mitt tilfelle stilte Jesus opp for meg, beskyttet og forsvarte meg trass i alle anklagene. Han tok min hånd og forbannelsen ble vendt til velsignelse. Vi skal leve i tilgivelse fordi vi har blitt tilgitt selv. Noen ganger trenger vi at Jesus hjelper oss til å tilgi andre, framholdt Sebastian.

Leve i barmhjertighet
-Ordet barmhjertighet betyr å være mild og tilgivende mot andres feil, hjelpsom og ømhjertet mot de som behøver hjelp. Men barmhjertighet er også handling. Det koster deg noe. Etter naturen er vi ikke barmhjertige, men det er en himmelsk natur å være barmhjertig. Barmhjertighet overvinner kjøttet og det selviske i oss.

-Vi snakker om å samle skatter i himmelen. Leiv Holstad og Rune Edvardsen er eksempler på ekte mennesker. Jeg elsker å være her, fordi ord blir omsatt til praktisk handling. Det som gjøres ut fra dette stedet koster. Det er ikke et bekvemt liv. Det Rune gjør i Uganda er et barmhjertighetsprosjekt.

-Det kostet Jesus å velge den disippelflokken Han faktisk kalte. Gjør det som er rett; ikke det som er lett. Det krever noe av oss å leve i barmhjertighet. Det er lett å vise barmhjertighet mot dem man liker, men verre når det koster deg. Jesus var drevet av medfølelse når Han så mennesker i deres tilstand.

-En nøkkel til å se menneskene, er å se bort fra seg selv, slik at vi kan bli oppmerksomme på andres situasjon og behov. Vi skal ikke ha blikket festet på oss selv, men på Jesus. Det fins mennesker med behov alle steder. Vår oppgave er å gi dem et blikk av kjærlighet, poengterte Sebastian.

Bevare troen
-Det siste punktet jeg har er viktigheten av å bevare troen. Det å leve i tro er avhengig av at vi stoler på Gud. I tusener av år har mennesker satt sin lit til Gud. Det er spesielt å lese Paulus’ andre brev til Timoteus, og vite at Paulus skriver fra romersk fangenskap.

-Paulus vet at han skal dø, og dette er hans siste ord. Han skriver 1 2TIM 4:6-7 at han blir utøst som et drikkoffer, og at tiden for hans avreise er nær. Deretter sier han: Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Nå venter rettferdighetens krone ham, men ikke bare til ham, men til alle som elsker Jesus Kristus.

-Sammenfatningen på det jeg har delt med dere i kveld er dette: Bruk tid med Jesus og Hans ord, hjelp mennesker som har det vanskelig, og elsk Gud og deg selv. Be, og lev i tro, og sett din tro høyt. Lev i tilgivelse og vis barmhjertighet.

-Da forandrer du ikke bare ditt liv, men også for menneskene rundt deg, avsluttet Sebastian Stakset.

Se talene fra Sommerstevnet 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter