Har kirkene satt opp vegger for utenforstående?

-Hvorfor når ikke kirkene samfunnet vårt? Jeg ønsker å utfordre oss på å tenke hvordan vi kan leve rausere liv som omfavner ikke bare de som er lik oss, men også de ulike, skriver Zoé Kristiansen i månedens Slik jeg ser det.

Når vi leser Bibelen er det ting som kan treffe oss med en gang, og andre ting som oppleves veldig irrelevant for vår tid. En situasjon jeg brukte lang tid på å forstå var den store forskjellen på jøder og hedninger, og hvor grensesprengende det var at hedningene også da kunne få en relasjon med Gud. Etter å ha begynt å forstå hvor stort dette var på deres tid, avskrev jeg likevel situasjonen som noe som kun handlet om Bibelens tid.

I Norge i dag kommer nesten alle som går i kirker og menigheter allerede fra kristne hjem. Den største andelen av de som blir frelst og begynner i kirkene, er folk som i utgangspunktet kom fra et kristent miljø/hjem da de var yngre.

Disse tallene viser oss at vi egentlig ikke når samfunnet vårt. Vi når ikke de menneskene som ikke forstår den kristne kulturen, bruker de samme ordene som oss, kjenner igjen de kristne sangene og historiene.

Jeg opplever at det er et nytt religiøst skille i landet vårt, hvor oss kristne som er født og oppvokst i en kristen kultur blir de nye «jødene» og de i samfunnet vårt som ikke er det blir de nye «hedningene».

Jeg ønsker å utfordre oss på å tenke hvordan vi kan leve rausere liv som omfavner ikke bare de som er like oss, men også de ulike. De som ikke forstår normene vi har satt i kirkene våre, og som kler seg annerledes enn det vi ville gjort i kirka. De som ikke aner at det finnes så mange som tror på Gud i Norge, og de som aldri har fått vokse opp med troen og håpet om at det er en god Gud som vil ha noe med dem å gjøre.

«Er vel Gud bare jødenes Gud? Er Han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem.» (Rom. 3:29). Vi i Troens Bevis jobber hardt for at unådde folkeslag skal få høre om det Jesus har gjort for dem og om hvem Han er. Men det «folkeslaget» som består av alle de som ikke kommer fra kristne hjem og miljøer i Norge blir utelukket fra våre kirker her i dag!

Paulus sa at han var en tjener for evangeliet, og at han ville bli alt for alle så lenge de fikk del i de gode nyhetene om Jesus (1. Kor. 9:19-23). Det er en holdning som jeg vil at skal inspirere meg når jeg prøver å rive ned veggene i mitt liv for at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse, ikke skal bli utelatt fra å høre om Gud.

Kilde: Troens Bevis bladet mars 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter