fbpx

Dynamisk pastorpar leder TB sin Danmarks- avdeling

Troens Bevis har sin egen Danmarks-avdeling med base i Pinsekirken i Århus, der Kirsten og Frede Rasmussen er pastorpar. Gjennom sin innsats har de sammen med flere andre danske partnere bidratt til å skape det moderne misjonseventyret som har funnet sted ut fra Sarons Dal i mer enn 40 år. Men de har også ledet sitt eget pioner arbeidet innenfor pinsekirken i Århus.

– Første gang jeg møtte Aril Edvardsen var en påske for mange år siden. Vi var nygifte og på møte i Tabor København. Aril kom som en ung mann direkte fra Israel og sang blant annet: ”Ved den blå Galileiske sjø” *. På en aller annen måte ”tapte jeg mitt hjerte” til Aril den gang, forteller Frede Rasmussen.
– Siden den gang har jeg lest de fleste av hans bøker og lyttet til hans forkynnelse. Aril er et sunt menneske åndelig sett. Vi har alltid vært åpne for Troens Bevis og Aril. Da Aril senere kom til Pinsekirken Århus luftet vi dette med medhjelpere i Danmark. Det ble naturlig for oss å påta oss dette.
– Kirsten og jeg var for øvrig på sommerstevne i Sarons Dal for første gang så tidlig som i 1968. Vi sov i telt og gikk på toalettet i et fjøs like ved. Veldig primitivt! Jeg kan minnes at vi hørte blant annet Max Solbrekken forkynne Guds ord. Vi måtte gå en time før møtene begynte for å få plass. Utrolig!
– Under oppholdet i Sarons Dal dengang, ble en drøm født i mitt hjerte om å bygge en stor menighet i Danmark. Jeg kan minnes at vi tok opp film fra stevnet; smalfilm som det het den gang, med de mange menneskene. Gjennom årene har vi alltid hatt stor respekt for Aril Edvardsen og det store arbeidet som går ut fra Sarons Dal i Norge, sier det flotte pastorparet i Pinsekirken Århus, som har tre døtre som alle er engasjert i kristent menighetsarbeid og misjon, samt sju barnebarn. Han begynte for øvrig som mekaniker i 1964 før han ble helt oppslukt av forkynnergjerningen.

Var landets yngste forstander
– Etter å ha bodd 4 år i Horsens flyttet vi i juni 1969 til Sjælland, hvor jeg begynte som predikant i Ebenezer i Kongens Lyngby, landets eldste menighet. Ett år senere ble jeg innsatt som menighetens forstander, på det tidspunkt landets yngste.
– Vi opplevde en spennende tid i perioden som varte til sammen 2 år og 8 måneder. Ved siden av forstandergjerningen arbeidet jeg som smed, forteller Frede.
– Høsten 1971 ble jeg kalt til Esbjerg hvor en gruppe kristne ville starte opp pionermisjon. De ville gjerne ha en mann på stedet og spurte om dette var noe for meg. De hadde lenge prøvd å få til et arbeid der, men hadde ikke lykkes.
– Etter en del bønn og overveielser takket vi ja og reiste i februar 1972 til Esbjerg. Arbeidet bestod i pionermisjon og menighetsplantning. Inntil da hadde det vært mange ulike retninger og strømninger blant de troende på stedet, men i mai 1972 stiftet vi menigheten som i dag har navnet Pinsekirken Esbjerg. Etter hvert begynte folk å samle seg, også en del kirkefremmede, minnes Frede.
– Vi holdt møter i sosialdemokratiets høyborg i Esbjerg! Etter hvert gikk vi til anskaffelse av eget lokale, noe som i seg selv var et stort trosskritt den gang. Vi måtte betale stor husleie og i tillegg sendte vi i 1974 ut en misjonær til Tanzania. Dette var et kjempetrosskritt!
– På denne tiden holdt vi en møtekampanje med en forkynner fra England. Dette med lovsang og tilbedelse var nytt i Danmark, og Pinsekirken i Esbjerg ble nok på mange måter en foregangsmenighet i Danmark når det gjelder møter av denne art. Folk strømmet faktisk til kirken i denne pionertiden, og vi stod i et spennende arbeid, minnes Frede og Kirsten.

Utfordringer i Århus
– Etter 4 ½ års tid i Esbjerg ble vi så spurt om å komme til Århus. Til å begynne med likte vi på ingen måte tanken på å skulle reise fra Esbjerg. Dette var liksom blitt ”vårt sted”, og vi stod midt opp i et voksende arbeid. De kalte oss derfor to ganger fra Århus før vi etter hvert sa ja.
– 1. august 1977 startet vi opp i Århus i et menighetsarbeid svært annerledes enn det vi forlot. Pinsekirken Århus var en veletablert kirke som hadde bestått i mange år og utfordringene var mange. Men etter hvert begynte menigheten å vokse betydelig, og midt i 1980-årene måtte vi se oss om etter nytt lokale. På den tiden hadde vi lokale midt i sentrum av Århus uten særlig parkeringsplass, og heller ingen utvidelsesmuligheter.
– Vårt møtelokale befant seg én etasje opp fra grunnplanet, noe som utestengte en del mennesker fra våre samlinger. Naboene likte ikke at vi holdt møter og særlig ikke lovsangen vår. På bakgrunn av dette begynte vi å se oss om etter nytt lokale, noe som viste seg å være svært vanskelig, forteller Frede.
– På den tiden kom det en mann i kirken som visste om en fabrikkbygning som skulle selges. I sommerferien talte Den Hellige Ånd til meg og samtidig også til en av våre eldstebrødre, om at vi skulle kontakte denne mannen. Etter mange forhandlingsrunder kjøpte vi så eiendommen med bygning til en pris av 9 225 000 danske kroner.
– Vi solgte eiendommen i sentrum etter 46 års drift for 6,1 millioner kroner, og samtidig også vårt leirsted. I 1988 gravde vi det første spadestikk og i januar 1990 innviet vi kirken som i dag er Pinsekirken Århus.
– Innvielsen av kirken skapte en del reaksjoner blant folk. Noen mente vi var hovmodige som bygde en slik stor kirke, andre betegnet det som stormannsgalskap. Men vi var i realiteten foregangsmenn og kvinner. Menigheten var allerede på det tidspunkt fordoblet fra da vi begynte i 1977, og vi stod midt oppe i et veldig spennende arbeid.

Spennende vekstperiode
-Utover i 1990-årene begynte vi å holde større konferanser på felleskirkelig basis, noe vi har fortsatt med inntil i dag. Folk på tvers av kirkesamfunnene har funnet sammen, og har fått lyttet til mange spennende talere opp gjennom årene.
– Midt på 1980-tallet sendte Pinsekirken ut sin første misjonær; til Peru. Misjonæren er der fortsatt. Kirken ble også engasjert i evangeliseringsskipet Elida, som krevde mye arbeid. Utover i 1990-årene ble Pinsekirken Århus engasjert i Århus TV. De som hadde startet opp TV-arbeidet ble med i kirken, som etter hvert overtok ansvaret for TV-utsendingene også økonomisk.
– Århus TV dekker et stort område med rundt 750 000 innbyggere, faktisk det meste av Øst Jylland. Vi sender tre timer hver uke. Sendingene fra formiddagsgudstjenestene i Pinsekirken har gitt mest respons. Veldig mange mennesker ser disse sendingene, angivelig omkring 5000 mennesker hver gang.

Åpnet kontor for Troens Bevis
Da den nye pinsekirken i Århus ble tatt i bruk begynte Kirsten som Fredes sekretær. Hans daværende sekretær gikk ut i barselspermisjon. Kirsten ble først engasjert som vikar og deretter ansatt som sekretær etter at den første sa opp. Fra 1995 begynte Kirsten som kontormedarbeider også for Troens Bevis, som fra da av gjenopprettet sin Danmarksavdeling.

Utradisjonell menighet
– Pinsekirken Århus er lagt ut som celler. Deltakelsen er frivillig, men vårt hovedmål er å gjenoppdage menighetens største kall: Å gjøre mennesker til disipler! Vi tror at alle kristne er kalt til å vinne mennesker. Dette er en prosess. Vi har en drøm om at alle menighetens medlemmer skal ha en mentor eller coach (trener). Folk skal disippelgjøres. Dette krever også en annen og ny måte å lede menigheten på enn den vi er vant med.
– ”Krisen” i kirkens lederskap i dag er således ikke bare et spørsmål om å ha de rette lederne, men i høy grad å ha de rette strategier for utøvelse av lederskap. De problemene vi står overfor er strukturproblemer som ligger på et dypere plan enn på det rent menneskelige, mener Frede Rasmussen.
– Jeg vil være med på å forme Pinsekirken Århus slik at den er ”kledd” for framtiden. Ved fylte 65 år går jeg av som pensjonist. Hva som deretter skal skje er et spennende spørsmål. Jeg skal iallfall ikke fortsette som seniorpastor i Århus.
– Menighetsvekst er noe som kommer naturlig. Noen ganger tillater Gud kriser i våre liv for å få oss inn i forandring. Jeg har faktisk alltid levd i forandring. Hemmeligheten er å se hva som skjer og analysere utviklingen. Forandring er ingen trussel, men en mulighet til større vekst.

* Aril Edvardsen synger ”Ved den blå Galileiske sjø” på en CD  med 12 sanger han har skrevet, deriblant 5 som aldri er utgitt før.  Cd’n kan bestilles over web shopen.

Kilde: Utdrag fra intervju i Troens Bevis,  Februar 2005.
For å motta ett gratis gaveabonnement på bladet se hovedsiden.

 Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter